Πολιτική απορρήτου

Προσωπικά Δεδομένα

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε όταν χρησιμοποιείτε τους δικτυακούς τόπους της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ (εφεξής οι «Δικτυακοί Τόποι»). Περιγράφει επίσης τον τρόπο χρήσης, κοινοποίησης και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας, τις επιλογές που διαθέτετε αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας, καθώς και πώς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας.

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σε σχέση με αυτή την πολιτική απορρήτου είναι η εταιρία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ», και τον διακριτικό τίτλο «Aegeo Spas Ε.Π.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αμμουδάρα Μαλεβυζίου, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Αριθμός 72, με ΑΦΜ 998294829, Δ.Ο.Υ Ηρακλείου, όπως εκπροσωπείται νόμιμα εφεξής “ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ”, θεωρεί ως ύψιστη προτεραιότητα την ασφάλεια και την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, υπό οποιαδήποτε ιδιότητα επικοινωνείτε ή συνεργάζεσθε μαζί μας, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά υποψήφιοι ή ενεργοί πελάτες, εργαζόμενοι, προμηθευτές, επιτηδευματίες, ιδιώτες, καταναλωτές ή συνεργαζόμενοι τρίτοι.

Στα προσωπικά δεδομένα σας ανήκει κάθε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει, είτε απευθείας είτε συνδυαστικά με άλλες, στη μοναδική σας αναγνώριση ή στον εντοπισμό σας ως φυσικό πρόσωπο. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν ενδεικτικά στοιχεία όπως ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης, φυσικές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις σας, αριθμοί σταθερού και κινητών τηλεφώνων σας, αριθμοί τραπεζικών/χρεωστικών/προπληρωμένων καρτών σας, διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τηλεφωνικών και διαδικτυακών επικοινωνιών σας, δεδομένα πληρωμών σας, ιστορικό διαδικτυακών αναζητήσεών σας (log files, cookies κλπ.), και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιτρέπει τη μοναδική ταυτοποίησή σας κατά τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΠΔ 2016/679), της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας και των αποφάσεων της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Παρακαλούμε να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ. Με τη χρήση της ιστοσελίδας μας και την υπογραφή της σχετικής δήλωσης συγκατάθεσης, όπου αυτό απαιτείται, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα τις πρακτικές που περιγράφονται στην παρούσα της οποίας οι όροι διέπουν εφεξής τη μεταξύ μας συμβατική σχέση και ενσωματώνονται στους όρους χρήσης της κάθε υπηρεσίας. Για την χρήση ορισμένων επιλογών – υπηρεσιών – εντολών , ενδέχεται να σας ζητούμε επιπλέον την ρητή συγκατάθεσή σας πληκτρολογώντας ( «κλικ») την αντίστοιχη επιλογή.

1. Αντικείμενο

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων στόχο έχει να σας ενημερώσει για τους όρους συλλογής, επεξεργασίας και διαβίβασης των προσωπικών δεδομένων σας που ενδέχεται να συλλέξουμε ως Υπεύθυνοι επεξεργασίας.

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ και το εκπαιδευμένο προσωπικό της εφαρμόζει τις δέκα Αρχές Επεξεργασίας του ΓΚΠΔ 2016/679 (νομιμότητα, αντικειμενικότητα, διαφάνεια, περιορισμός σκοπού, ελαχιστοποίηση δεδομένων, ακρίβεια, περιορισμός χρόνου αποθήκευσης, ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και λογοδοσία) με στόχο να προστατεύσει τα Δικαιώματά σας ως προς τη χρήση των Προσωπικών Δεδομένων σας. Έχετε τα εξής δικαιώματα : ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού επεξεργασίας, φορητότητας, εναντίωσης και μη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων βάσει προφίλ, υπό τους περιορισμούς της ισχύουσας νομοθεσίας, το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης όπου η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση και δικαίωμα καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων (Λ.Κηφισίας 1-3, 11523 Αθήνα, email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ) ή της χώρα σας. Τα ανωτέρω ισχύουν χωρίς καμία διάκριση και εφαρμόζονται σε όλες τις επεξεργασίες που διενεργούν και σε όλες τις υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρίες του ομίλου.
Έχετε επίσης πάντοτε το δικαίωμα να επικοινωνείτε μαζί μας στα στοιχεία «Υπεύθυνου Επεξεργασίας» κατωτέρω, προκειμένου να υποβάλλετε οποιαδήποτε καταγγελία – παράπονο , να ασκήσετε τα αναφερόμενα ανωτέρω δικαιώματά σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία επιθυμείτε.

2. Τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων- Ασφάλεια συναλλαγών

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ θα σας ζητήσει πάντα τα ελάχιστα απαιτούμενα κατά νόμο προσωπικά σας για να προμηθευτείτε προϊόντα ή υπηρεσίες μας, για να λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και προωθητικές ενέργειες ή για την καταχώρηση του βιογραφικού σας καθώς και για την εξυπηρέτηση σκοπών των εννόμων συμφερόντων μας ανάλογα με την παρεχόμενη εκ μέρους μας υπηρεσία , την μεταξύ μας σύμβαση ή για σκοπούς marketing και προώθησης των υπηρεσιών και των προϊόντων μας . Σε αυτά ανήκουν ενδεικτικά, κατά περίπτωση, όνομα, αριθμός χρεωστικής/πιστωτικής/προπληρωμένης κάρτας, τηλέφωνα επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), ταχυδρομική διεύθυνση έκδοσης ή αποστολής τιμολογίου ή απόδειξης παροχής υπηρεσιών καθώς και λεπτομέρειες παράδοσης της παραγγελίας σας.

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ διατηρεί τα προσωπικά δεδομένα σας οπωσδήποτε για όσο χρόνο επιβάλλεται από τους συμβατικούς όρους κάθε υπηρεσίας, σε συνδυασμό με την κείμενη οικονομική, τραπεζική, φορολογική, τηλεπικοινωνιακή και λοιπή νομοθεσία, βάσει του εκάστοτε σκοπού επεξεργασίας, αλλά και έπειτα, έως το μέγιστο μέχρι την παραγραφή των αξιώσεων,  ενώ στη συνέχεια τα ανωνυμοποιεί ή τα καταστρέφει.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται κατά κανόνα για ελάχιστο χρονικό διάστημα πέντε (05) ετών εκτός αν προβλέπεται διαφορετικά από την κείμενη νομοθεσία , άλλως και για όσο διάστημα επιθυμείτε να έχετε λογαριασμό ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ έως μέγιστο διάστημα μέχρι την παραγραφή τυχόν αξιώσεων από την μεταξύ μας σχέση .

Σε περίπτωση που η νομική βάση της επεξεργασίας είναι η συγκατάθεση, τα δεδομένα σας διατηρούνται όσο δεν ανακαλείτε τη συγκατάθεσή σας.

Σε περίπτωση υποβολής βιογραφικών τα προσωπικά δεδομένα που καταχωρείται διατηρούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας για χρονικό διάστημα ενός (01) έτους και μετά διαγράφονται ή καταστρέφονται χωρίς προειδοποίηση.

Εφόσον διατηρείτε λογαριασμό μέλους τα δεδομένα σας επεξεργάζονται καθ’όλη την διάρκεια που υπάρχει ο λογαριασμός και κατόπιν διαγραφής αυτού ενδέχεται να εξακολουθούν να διατηρούνται για ελάχιστο χρονικό διάστημα πέντε (05) ετών έως και μέγιστο μέχρι την παραγραφή τυχόν αξιώσεων από τις υπηρεσίες.

Η AΙΓΑΙΟ ΣΠΑ χρησιμοποιεί το πρωτόκολλο SSL, με κρυπτογράφηση μέχρι 2048-bit, για ασφαλείς online εμπορικές συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο κρυπτογραφούνται όλες οι προσωπικές σας πληροφορίες, συμπεριλαμβάνοντας τον αριθμό της χρεωστικής/πιστωτικής/προπληρωμένης κάρτας, το όνομα και την διεύθυνση σας, έτσι ώστε να μην μπορούν να διαβαστούν ή να αλλαχτούν κατά την μεταφορά τους στο Internet.

Το SSL (Secure Sockets Layer), έχει θεσπιστεί παγκοσμίως ως το ασφαλέστερο πρωτόκολλο για την πιστοποίηση δικτυακών τόπων (web sites) στους δικτυακούς χρήστες - και για την κρυπτογράφηση στοιχείων μεταξύ των δικτυακών χρηστών και των δικτυακών εξυπηρετητών (web servers). Μία κρυπτογραφημένη SSL επικοινωνία απαιτεί όλες τις πληροφορίες που αποστέλλονται μεταξύ ενός πελάτη και ενός εξυπηρετητή (server) να κρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποστολής και να αποκρυπτογραφούνται από το λογισμικό αποδοχής, προστατεύοντας έτσι προσωπικές πληροφορίες κατά τη μεταφορά τους. Επιπλέον, όλες οι πληροφορίες που αποστέλλονται με το πρωτόκολλο SSL προστατεύονται από έναν μηχανισμό που αυτόματα εξακριβώνει εάν τα δεδομένα έχουν αλλαχτεί κατά την μεταφορά.

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, καταχωρούν οι ίδιοι τα στοιχεία που είναι τα απαραίτητα στοιχεία που απαιτούνται, για τις ανάγκες της εκτέλεσης  της συναλλαγής.

Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση της μεταξύ μας συναλλαγής.

3. Περιπτώσεις συλλογής προσωπικών δεδομένων

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ συλλέγει προσωπικά σας δεδομένα στις εξής περιπτώσεις:

  • Όταν συμπληρώνετε αίτηση - φόρμα στην ιστοσελίδα μας για να αγοράσετε ένα προϊόν και/ή μια υπηρεσία
  • Κατά την οικειοθελή εγγραφή σας σε έντυπους ή ηλεκτρονικούς καταλόγους παρέχοντας την συναίνεσή σας ώστε να λαμβάνετε έντυπα, ηλεκτρονικά ή με SMS ενημερωτικό υλικό ή άλλο υλικό μάρκετινγκ ή να ανανεώνετε τις προτιμήσεις σας ή κατά τη συμμετοχή σας σε διαγωνισμούς, ερωτηματολόγια και έρευνες.
  • Κατά τις επισκέψεις και την πλοήγησή σας σε ιστοσελίδες μας όπου συλλέγουμε, με τα κατάλληλα μέσα συλλογής δεδομένων, όπως τα cookies, πληροφορίες από την τερματική σας συσκευή, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου διαδικτύου σας (IP), το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε, ο τύπος και η έκδοση προγράμματος περιήγησής σας (browser) κλπ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στο εδάφιο «Πολτική Cookies» κατωτέρω
  • Κατά την υποβολή προς εμάς βιογραφικών για την εύρεση εργασίας στην εταιρεία ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ
  • Όταν επιλέξετε την εγγραφή σας στο newsletter προκειμένου να λαμβάνετε μέσω e-mail ενημερώσεις και προσφορές
  • Για  την εκτέλεση κάποιας σύμβασης μεταξύ μας (όπως υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών που παρέχονται όταν επισκέπτεστε ένα από τα καταστήματά μας, αγορά προϊόντων κ.λπ.) ή για να ληφθούν μέτρα ή να σας παρέχουμε πληροφορίες κατ' αίτηση σας, πριν από τη σύναψη σύμβασης
  • Για την καταχώρηση των αιτημάτων χρήσης των υπηρεσιών της Εταιρίας, καθώς και για σκοπούς διαχείρισης των αιτημάτων αυτών και ενημέρωσης των Χρηστών/Πελατών.
  • Για να διασφαλίσει τη δυνατότητα επικοινωνίας σας με την Εταιρία αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή με ζητήματα που ενδεχομένως μας έχετε θέσει ή και τυχόν παράπονα που έχετε εκφράσει.
  • Σε περίπτωση που έχετε δώσει ρητά τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ειδοποιήσεις μέσω e-mail για τα προϊόντα, τις προσφορές και τα νέα μας καθώς και για την επεξεργασία των δεδομένων υγείας σας, προκειμένου να λάβουμε προληπτικά μέτρα, σε περιπτώσεις όπου ορισμένες θεραπείες δεν ενδείκνυνται αναφορικά με κάποιο πρόβλημα υγείας που μας γνωστοποιείται.
  • Για την θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και παραγραφή νομικών αξιώσεων

3.β. Φόρμα (“boarding pass’): Όταν επισκέπτεστε ένα από τα καταστήματά μας για να λάβετε μία ή περισσότερες από τις υπηρεσίες μας, θα σας ζητηθεί να μας δώσετε δεδομένα όπως το όνομά σας, το επώνυμο ημερομηνία άφιξης και αναχώρησης (εφόσον ο προσωρινός τόπος διαμονής σας είναι κάποιο ξενοδοχείο, διαφορετικά στο οικείο πεδίο συμπληρώνετε την διεύθυνσή κατοικίας σας),  η διεύθυνση  email, δεδομένα σχετικά με την υγεία σας και δεδομένα που σχετίζονται με τις προτιμήσεις σας (αυτό μπορεί να περιλαμβάνει ερωτήσεις όπως «πώς νιώθετε σήμερα» ή συνήθειες σας σχετικές με την περιποίησή σας κ.α.). Σας δίνουμε επίσης την επιλογή να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε προωθητικά email και ενημερώσεις. Για να λαμβάνετε διαφημιστικά e-mail και ενημερώσεις καθώς και όταν μας παρέχετε δεδομένα υγείας σας η νομική βάση είναι η συγκατάθεση και η επεξεργασία θα ισχύει όσο ισχύει η συγκατάθεση. Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων του ονόματός  και του επωνύμου σας και της ημερομηνίας άφιξης και αναχώρησης (ή κατοικίας), είναι η εκτέλεση της σύμβασης μεταξύ μας (υπηρεσίες). Ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων σχετικά με τις προτιμήσεις σας και της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκουμε από εμάς (λ.χ. αξιολόγηση μιας προτεινόμενης υπηρεσίας, επικοινωνία στo πλαίσια θεμάτων που  μπορεί να ανακύψουν μετά την εκτέλεση της σύμβασης). Μετά την εκτέλεση των υπηρεσιών / σύμβασης, ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων είναι τα νόμιμα συμφέροντα που επιδιώκουμε (θεμελίωση, άσκηση, υποστήριξη και παραγραφή  των νομικών αξιώσεων).Σε περίπτωση που μας έχετε χορηγήσει την διεύθυνση e-mail σας και  έχετε έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές, το e-mail σας θα χρησιμοποιηθεί και για αυτό το σκοπό.

4. Πολιτική Cookies

Η Εταιρία στον διαδικτυακό της τόπο χρησιμοποιεί “cookies” για να παρέχει στους Χρήστες/Πελάτες πληροφορίες, να διεκπεραιώνει τις υπηρεσίες που παρέχονται μέσω αυτού, καθώς και να βελτιώνει το επίπεδο των παρεχόμενων διαδικτυακών υπηρεσιών δημιουργώντας ένα ασφαλέστερο και αποτελεσματικότερο περιβάλλον περιήγησης.

Σε καμία περίπτωση τα cookies δεν περιέχουν προσωπικές πληροφορίες ή πληροφορίες οι οποίες θα επιτρέψουν σε οποιονδήποτε να επικοινωνήσει με τον επισκέπτη του δικτυακού τόπου, μέσω τηλεφώνου, e-mail, κ.λπ. Επιπλέον, με τη χρήση των cookies δεν υπάρχει πρόσβαση στα έγγραφα ή αρχεία του υπολογιστή σας.

Επιπλέον, τα cookies μας βοηθούν να βλέπουμε την απόδοση και την επισκεψιμότητα του Δικτυακού Τόπου μας, βελτιώνοντας την παρουσίαση και το περιεχόμενό της, σύμφωνα με τις προτιμήσεις των επισκεπτών μας.

 Xρησιμοποιούμε τα cookies που είναι αναγκαία για τη διατήρηση της σύνδεσης των χρηστών στις ηλεκτρονικές της υπηρεσίες και για την αποθήκευση των επιλογών των χρηστών/επισκεπτών σε σχέση με τα προαιρετικά cookies. Με τη συγκατάθεση των επισκεπτών/χρηστών θα χρησιμοποιήσουμε επιπρόσθετα προαιρετικά cookies για τη μέτρηση και ανάλυση της επισκεψιμότητας (analytics) με σκοπό τη βελτίωση της επίδοσης και του περιεχομένου της ιστοσελίδας μας.

 Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στην Πολιτική cookies.

5. Νομική βάση επεξεργασίας

Η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες σας για τους ακόλουθους σύννομους σκοπούς επεξεργασίας, ήτοι:

-Για σκοπούς συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία
-Για σκοπούς εκτέλεσης της εκάστοτε μεταξύ μας συμβάσεως (λ.χ. παροχή υπηρεσιών, αγορά προϊόντων) ή για να ληφθούν μέτρα ή να σας παρέχουμε πληροφορίες κατ' αίτηση σας, πριν από τη σύναψη σύμβασης

- Όταν έχετε συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας για έναν ή περισσότερους συγκεκριμένους σκοπούς. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει τις επιλογές των cookies την λήψη ενημερωτικού υλικού και μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με προωθητικό περιεχόμενο και δεδομένα υγείας που μας παρέχετε, τα οποία είναι σημαντικό να γίνουν γνωστά σε εμάς, προκειμένου αποφεύγονται θεραπείες που δεν ενδείκνυνται.

-για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκουμε. Αυτό περιλαμβάνει δεδομένα προτίμησης, δεδομένα που διατηρούνται μετά την εκτέλεση μιας σύμβασης μεταξύ μας ή / και διαπραγματεύσεων πριν από τη σύναψη σύμβασης μεταξύ μας έως την παραγραφή των αξιώσεων καθώς και την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας.

Σε κάθε περίπτωση που μας έχετε παράσχει τη διεύθυνση e-mail σας (είτε μέσω των καταστημάτων μας είτε μέσω μιας διαδικτυακής επαφής ή σύμβασης μεταξύ μας) και έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να λαμβάνετε ενημερώσεις και προσφορές, η διεύθυνση του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου θα υποβληθεί σε επεξεργασία για και αυτό το σκοπό.

6. Διαβίβαση σε τρίτους

Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε να διασφαλίσουμε ότι οι προσωπικές σας πληροφορίες αποθηκεύονται και επεξεργάζονται, σύμφωνα με τα κατάλληλα πρότυπα ασφαλείας και σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής και τους εκάστοτε ισχύοντες νόμους προστασίας δεδομένων.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από την εταιρία ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ (Υπεύθυνος Επεξεργασίας) ή συνεργαζόμενες με την εταιρία μας επιχειρήσεις, με τις οποίες η ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ έχει συνάψει σχετικές συμβάσεις για την προστασία των δεδομένων σας με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης (λ.χ. εταιρίες που χρησιμοποιούμε για την υποστήριξη της προωθητικής μας πολιτικής, εφόσον έχετε επιλέξει να λαμβάνετε ενημερώσεις, εταιρίες κούριερ για την εκτέλεση παραγγελίας, εταιρίες που αναλαμβάνουν την οργάνωση αρχείου).

Τέλος, ενδέχεται να διαβιβάσουμε ή αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε επίσημους, ημεδαπούς ή αλλοδαπούς, κρατικούς και εποπτικούς φορείς (π.χ. αστυνομία, Τράπεζα της Ελλάδος, διεθνείς φορολογικές αρχές κλπ.), όταν κληθούμε να συμμορφωθούμε με τη νομοθεσία και να αποτρέψουμε σε βάρος μας και σε βάρος των πελατών μας έκνομες ενέργειες (π.χ. απάτη, ξέπλυμα μαύρου χρήματος κλπ.).

7. Ασφάλεια προσωπικών δεδομένων

H ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ διαθέτει εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό, ενώ αναγνωρίζουμε τη σημασία της προστασίας της ιδιωτικότητας και όλων των προσωπικών σας πληροφοριών. Για το σκοπό αυτό διαθέτουμε κατάλληλες πολιτικές ασφαλείας και χρησιμοποιούμε τα κατάλληλα τεχνικά και επιχειρησιακά εργαλεία, κρυπτογράφηση δεδομένων, χρήση firewalls, καθιέρωση επιπέδων πρόσβασης, εκπαίδευση προσωπικού, περιοδικοί έλεγχοι κλπ.

Όποιος συνεργάτης μας έχει πρόσβαση στις παραπάνω πληροφορίες, τις χρησιμοποιεί για να εξυπηρετήσει αποκλειστικά τους παραπάνω σκοπούς. Μοιραζόμαστε τις πληροφορίες που μας δίνετε αποκλειστικά με τους τρόπους που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική και σύμφωνα με τη ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας ανά τύπο επεξεργασίας την οποία μπορείτε οποτεδήποτε και ελεύθερα να ανακαλέσετε επικοινωνώντας μαζί μας.

8. Μη ζητηθείσα εμπορική επικοινωνία

Εμείς στην ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ απαγορεύουμε τη χρήση της ιστοσελίδας μας ή των υπηρεσιών μας με σκοπό τη μεταφορά, τη διανομή ή την παράδοση οποιωνδήποτε μαζικών ή ανεπιθύμητων εμπορικών μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (spam). Ακόμη, δεν επιτρέπουμε την αποστολή μηνυμάτων από και προς τους πελάτες μας τα οποία χρησιμοποιούν ή περιέχουν μη έγκυρες ή παραποιημένες επικεφαλίδες, μη έγκυρα ή μη υπαρκτά ονόματα χώρου (domain names), τεχνικές απόκρυψης προέλευσης του κάθε μηνύματος, ψευδείς ή παραπλανητικές πληροφορίες ή παραβιάζουν τους όρους χρήσης της κάθε ιστοσελίδας.

Για να λάβετε ενημερώσεις και προσφορές μέσω e-mail, θα πρέπει να μας έχουμε τη συγκατάθεσή σας.

Δεν επιτρέπουμε και δεν εξουσιοδοτούμε καμία προσπάθεια χρήσης των υπηρεσιών μας με τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει, απενεργοποιήσει, επιβαρύνει οποιοδήποτε μέρος των υπηρεσιών μας ή να παρεμποδίσει οποιονδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας.

Αν θεωρήσουμε πως γίνεται κάποια μη εξουσιοδοτημένη ή ακατάλληλη χρήση σε οποιαδήποτε από τις υπηρεσίες μας, μπορούμε, χωρίς προειδοποίηση, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για να εμποδίσουμε μηνύματα από έναν συγκεκριμένο χώρο στο διαδίκτυο (domain), έναν διακομιστή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ή μια διεύθυνση IP.

9. Επικοινωνία για ερωτήσεις ή σχόλια

Εάν έχετε ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την παρούσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων ή εάν θεωρείτε ότι δεν έχουμε ακολουθήσει τις αρχές που ορίζονται σε αυτή, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

10. Αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου μας

Η ισχύουσα νομοθεσία και οι πρακτικές μας μεταβάλλονται με τον χρόνο. Αν αποφασίσουμε να επικαιροποιήσουμε την πολιτική απορρήτου μας, θα δημοσιεύσουμε τις αλλαγές στους Δικτυακούς Τόπους και Apps μας. Αν πραγματοποιήσουμε ουσιώδεις αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο επεξεργαζόμαστε προσωπικά σας δεδομένα, θα σας αποστείλουμε προηγούμενη ειδοποίηση ή, όταν απαιτείται από τη νομοθεσία, θα ζητήσουμε τη συναίνεσή σας για την υλοποίηση των εν λόγω αλλαγών. Συνιστούμε θερμά να διαβάσετε την πολιτική απορρήτου μας και να ενημερώνεστε τακτικά για τις πρακτικές μας.

11. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟ ΣΠΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΥΕΞΙΑΣ»
διακριτικός τίτλος «Aegeo Spas Ε.Π.Ε.»,
έδρα : Αμμουδάρα Μαλεβυζίου, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Αριθμός 72
αρ. ΓΕΜΗ 077701127000
e-mail : Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
τηλέφωνο : +30 2810 263700, +30 2810 325053

 

Εγγραφείτε στο newsletter μας
GDPR COMPLIANCE